Nieuwe gedragsregels SVA

29-07-2017

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten heeft ook Jong Arcen zich aangesloten bij SVA, daarmee hanteren wij binnen de club ook de gedragsregels die met de gezamelijke verenigingen zijn opgesteld.

Als aanvulling op de regels is onderstaande regel toegevoegd aan de gedragsregels:

Voor vrijwilligers (en betaalde krachten), die in hun functie werken met minderjarigen, wordt via de vereniging een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. De aan de vrijwilliger uitgereikte VOG dient aan de club te worden overlegd. Zonder VOG is het niet mogelijk met minderjarigen te werken.

Meer informatie aangaande de gedragsregels kunt u HIER vinden.

Deel deze pagina