Privacy

Privacyverklaring - Stichting Jeugdbeweging Jong Arcen
Versie: 2 mei 2018

Stichting Jeugdbeweging Jong Arcen
Hierna te noemen Jong Arcen
p/a Leermarkt 22, 5944BM Arcen
secretariaat(at)jongarcen.nl
KVK-nummer 41062898
 

Doeleinden en grondslag

Jong Arcen beroept zich op grondslag 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het verzamelen van uw persoonsgegevens: iemand uitdrukkelijk toestemming geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. 

Om deze toestemming wordt nadrukkelijk gevraagd in het online inschrijfformulier op onze website. 

Na deze toestemming bij inschrijving van een van onze kampen/activiteiten gaat u akkoord met het verzamelen van onderstaande gegevens (inclusief doeleinden):

NAW-gegevens

NAW-gegevens worden verzameld wegens communicatie- en veiligheid doeleinden. In geval calamiteiten is het van belang dat Jong Arcen weet waar ouders/verzorgers wonen en hoe ze te bereiken zijn.

E-mailadres

Ten behoeve van communicatie betreft inschrijving en betaling. 

Geslacht

Ten behoeve van het juist samenstellen van de groepen op kamp en activiteiten en bij calamiteiten.

Geboortedatum

Ten behoeve van het juist samenstellen van de groepen op kampen/activiteiten en bij calamiteiten.

Telefoonnummer

Ten behoeve van calamiteiten dient er direct contact opgenomen te kunnen worden met ouders/verzorgers.

Schoolgroep

Ten behoeve van het juist samenstellen van de groepen op kamp.

Zorgverzekeringsgegevens

Ten behoeve van calamiteiten.

Allergieën

Ten behoeve van het samenstellen van het menu, calamiteiten en eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen.

Medicijngebruik

 

Ten behoeve van het samenstellen van het bewaken van de inname van medicijnen en eventuele calamiteiten.

Beeldmateriaal

Ten behoeve van het in beeld brengen van onze activiteiten wordt er beeldmateriaal gemaakt en gepubliceerd op diverse media kanalen.

 

Ontvangers persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt aan onderstaande ontvangers:

  • Bestuur Jong Arcen 
  • Kaderleden Jong Arcen 
     

Bewaartermijn

  • Jong Arcen bewaart verzamelde persoonsgegevens maximaal 10 jaar ten behoeve van communicatie voor daaropvolgende activiteiten. Of voor de werving van nieuwe kaderleden of bestuursleden voor Jong Arcen. 
  • U heeft te allen tijde het recht om uw bewaarde gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen binnen de bewaartermijn van 10 jaar. U kunt dit kenbaar maken door een bericht te sturen aan secretariaat(at)jongarcen.nl
  • Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. U kunt dit kenbaar maken door een bericht te sturen aan secretariaat(at)jongarcen.nl 
     

Klacht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u dit kenbaar maken door een bericht te sturen naar  secretariaat(at)jongarcen.nl 

Belang verzamelen persoonsgegevens

Jong Arcen behoudt zich het recht voor om uw zoon/dochter uit te sluiten van deelname indien er geen persoonsgegevens verstrekt worden. Dit in verband met de veiligheid van uw zoon/dochter die wij dan niet meer kunnen garanderen (o.a. bij calamiteiten). 

Verstrekking privacyverklaring

De privacyverklaring wordt aan u verstrekt bij het invullen van het inschrijfformulier op onze website. Daarnaast kunt u de privacyverklaring terugvinden op onze website. 

Deel deze pagina